Komu pomagam

Psychoterapia dzieci i młodzieży


Pracuję z dziećmi i młodzieżą, którzy doświadczają:
- kryzysów psychicznych
- fobii
- trudności w radzeniu sobie z emocjami (nadpobudliwość, impulsywność, wycofanie)
- zaniżonej samooceny
- trudności w relacjach rówieśniczych.

Psychoterapia z dziećmi i młodzieżą odbywa się zawsze we współpracy z rodzicami, która najczęściej ma charakter konsultacji. Konsultacje z rodzicami odbywają się zazwyczaj na początku, później po 3-5 spotkaniach diagnostycznych polegających na indywidualnej pracy, a następnie w miarę trwania procesu terapeutycznego i wynikających z tego potrzeb. To rodzice są najważniejszym ogniwem udanej pracy terapeutycznej i to oni pomagają dokonać zmian swojemu dziecku.

Psychoterapia indywidualna młodych dorosłych


Psychoterapia młodych dorosłych skierowana jest do osób przeżywających różnego rodzaju trudności. Wspólnie staramy się znaleźć źródło napięcia emocjonalnego i czynników utrudniających satysfakcjonujące życie, a następnie znaleźć możliwości wyjścia z tej sytuacji. Psychoterapia młodych dorosłych skierowana jest do osób do 25 roku życia.

Konsultacje dla rodziców


Konsultacje dla rodziców są zarówno częścią procesu terapeutycznego, jak również osobną formą wsparcia. Podczas wspólnej rozmowy staramy się z rodzicem znaleźć przyczyny trudności jego dziecka i sposoby pomocy mu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Konsultacje mogą towarzyszyć procesowi terapeutycznemu dziecka/nastolatka i wtedy obywają się w miarę potrzeb. Możliwa jest również forma wsparcia doraźnego. Kiedy rodzic nie widzi potrzeby terapii lub dziecko/nastolatek nie chce podjąć współpracy, a warto omówić dostrzeżone trudności, możliwa jest forma konsultacji odbywająca się w miarę potrzeb rodzica.